News

2018-11-05 | Wilcze szkolenie w Stargardzie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zorganizowała dziś w Stargardzie szkolenie pt. "Czy taki wilk straszny, jak go malują". Szkolenie dotyczyło rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz interwencji związanych z wilkami. W szkoleniu wzięli udział policjanci z lokalnych komend Policji, pracownicy starostwa powiatowego w Stargardzie, powiatowego inspektoratu weterynarii w Stargardzie oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Wykłady poświęcone ekologii wilków, metod badawczych oraz sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych poprowadzili dr hab. Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek. Uczestnicy otrzymali wydawnictwa edukacyjne poświęcone wilkom.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski