News

2017-03-02 | Wilczy wykład we Wrocławiu

Dr Sabina Nowak przedstawiła wykład pt. "Wielki powrót: jak wilki rekolonizują lasy środkowej Europy?" w auli Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład zorganizowany został w ramach Seminariów Biologii Lasu prowadzonych przez Pracownię Biologii Lasu UWr, kierowanej przez prof. Tomasza Wesołowskiego.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski