News

2015-01-16 | Nowa przewodnicząca Komisji ds. Zwierząt PROP

Miło nam poinformować, że dr Sabina Nowak - prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - została wybrana na Przewodniczącą Komisji ds. Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody. PROP jest organem doradczym Ministra Środowiska, a do jej zadań należy w szczególności: cena realizacji ustawy o ochronie przyrody; opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski