News

2014-04-15 | Nowe Kolegium Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał dr Sabinę Pierużek-Nowak - prezes SdN "Wilk" - do nowego składu Kolegium Lasów Państwowych na kadencję w latach 2014-2017. Kolegium jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Generalnego. Opiniuje ono m.in. perspektywiczne plany rozwoju Lasów Państwowych, plany gospodarczo-finansowe LP, zmiany prawne i organizacyjne w LP oraz raporty o stanie lasów.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski