News

2012-06-11 | Polsko-słowackie spotkanie w sprawie ochrony wilków i niedźwiedzi

W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, odbyło się robocze spotkanie dotyczące ochrony transgranicznych populacji dużych drapieżników na terenie Polski i Słowacji. Wzięli w nim udział przedstawiciele służb ochrony przyrody z obu krajów, a także zaproszeni eksperci i reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym dr Sabina Nowak - prezes SdN "Wilk". Ustalono, iż wzdłuż granicy utworzone zostaną strefy, w których nie będą się odbywały polowania na wilki oraz odstrzały niedźwiedzi. Będą tam także realizowane wspólne polsko-słowackie działania na rzecz lepszej ochrony transgranicznych populacji obu gatunków. Proponowana szerokość tych stref wynosi od 10 do 23 km, a ich ostateczna wielkość będzie przedmiotem dalszych negocjacji.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski