News

2012-01-13 | GDOŚ stanął po stronie off-roadowców

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odrzuciła skargę Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" na działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące wyrażenia pozytywnej opinii dla organizacji rajdu "Rallye Breslau 2011". Przypomnijmy, że trasę tego czterodniowego rajdu, w którym wzięło udział 140 samochodów terenowych, 42 ciężarówki, 90 motocykli i 25 quadów, poprowadzono przez trzy obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (PLB 320019 Ostoja Ińska, PLB 320019 Ostoja Drawska, PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą), a także przez specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 (PLH 320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy) oraz przez strefy ochrony okresowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stref ochrony ścisłej wokół miejsc gniazdowania chronionych gatunków ptaków. Na dodatek impreza odbywała się 27-30 czerwca 2011 r., czyli w okresie lęgowym chronionych gatunków ptaków oraz w okresie wychowu młodych chronionych gatunków ssaków, w tym żubra i wilka, ktore bytują w tych obszarch. Wizja lokalna przeprowadzona po rajdzie pokazała, że jak opisuje to GDOŚ, "organizator nie dopilnował jego uczestników odnośnie przestrzegania wymogów wynikających z umowy z zarządcą terenu tj. Nadleśnictwem Drawsko, dotyczących konieczności przejazdu wytyczoną trasą". Trudno dociec, co powoduję, iż ten komercyjny ekstremalny rajd nastawiony na „przeprawy wodne i walkę z błotem”, organizwany przez niemiecką firmę pobierającą od 1000 do 2000 Euro od uczestnika, może bezkarnie dewastować siedliska rzadkich, chronionych zwierząt i roślin w Polsce. Być może rozwiązaniem tej zagadki jest fakt, że jeden z samochodów uczestniczących w tym rajdzie w 2011 r. prowadził Adam Małysz. Pewne jest, iż nie ma takiej zgody po stronie niemieckiej. Tam jedyny etap rajdu Rallye Breslau odbywa się na specjalnym torze przeszkod w piaskowni w okolicach Drezna. Zbliża się kolejna edycja rajdu Rallye Breslau. Będziemy ponownie ostro protestować przeciwko wydaniu zezwoleniu na jego przebieg przez obszary przyrodniczo cenne.

Tu można zobaczyć jak wyglądał rajd.


Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski