News

2011-04-08 | Planowanie przestrzenne a korytarze ekologiczne

7-8 kwietnia 2011, w Białowieży, odbyła się konferencja "Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce", zorganizowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Okręgową Izbę Urbanistów w Warszawie. Przedstawione podczas konferencji referaty obejmowały różnorodne zagadnienia związane z fragmentacją środowiska. SdN "Wilk" zaprezentowało wykład pt. "Ocena oddziaływania oraz środki łagodzące negatywny wpływ inwestycji na duże ssaki drapieżne".

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski