News

2010-04-07 | Nowy skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach powołał nowy skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2010-2015. Do Rady powołano także przedstawiciela SDN WILK - dr inż. Roberta Mysłajka. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, a do jej zadań należy w szczególności: ocena realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody; opiniowanie aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez RDOŚ; przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody oraz opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski