News

2008-11-01 | Ile wilków może żyć w polskich lasach?

W numerze 11/2008 prestiżowego czasopisma naukowego "Animal Conservation", ukazał się artykuł pt. "Habitat suitability model for Polish wolves based on long-term national census", którego autorami są pracownicy Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży (prof. Włodzimierz Jędrzejewski, prof. Bogumiła Jędrzejewska, dr Bernadetta Zawadzka i mgr Tomasz Borowik) oraz Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" (dr Sabina Nowak i mgr inż. Robert Mysłajek). Naukowcy, wykorzystując ogromną bazę danych zebranych podczas prowadzonej od 2000 r. inwentaryzacji wilków, posługując się narzedziami GIS, skonstruowali model przydatności środowisk dla wilków w Polsce. Na podstawie tego modelu oceniono m. in. potencjalną wielkość populacji wilka w naszym kraju. Okazało się, że wilki z powodzeniem mogą zasiedlać wszystkie większe kompleksy leśne zachodniej i centralnej Polski, gdzie dotychczas jest ich niewiele. Oceniono, że lasy Polski może zamieszkiwać populacja wilków licząca ok. 1450–1540 osobników, czyli trzy razy więcej niż dotychczas.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski