News

2011-02-21 | Ochrona obszaru Natura 2000 "Bieszczady"

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" przedstawiło swoje uwagi do tworzonego właśnie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC180001 "Bieszczady". W związku z tym, że jest to ostoja gatunków priorytetowych z ponktu widzenia Natury 2000, czyli wilka i niedźwiedzia, a także ważny obszar występowania rysia, wnioskowaliśmy o szereg działań na rzecz ich skutecznej ochrony. Wśród naszych sugestii znalazły się m. in.: uwzględnienie wymagań pokarmowych wilka i rysia w planach odstrzałów lokalnych kół łowieckich, zwalczanie kłusownictwa, skoordynowanie dofinansowania hodowli zwierząt hodowlanych z ochroną drapieżników, wprowadzanie metod ochrony inwentarza oraz pasiek przed szkodami wyrządzanymi przez drapiezniki, a także zapobieganie fragmentacji siedlisk.

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski