News

2008-11-22 | Międzynarodowa konferencja nt. wdrażania korytarzy ekologicznych

W dniach 20-22 listopada 2008 r., w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", zorganizowana przez Zakład Badania Ssaków PAN, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury, Stowarzyszeniem dla Natury "Wilk", Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., FPP Consulting oraz European Nature Heritage Fund Euronatur. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, w tym goście z Holandii, Austrii, Niemiec, Chorwacji i Czech. Wśród gości i prelegentó znaleźli się naukowcy zajmujący się różnymi aspektami wyznaczania korytarzy ekologicznych, zarządcy i projektanci dróg oraz linii kolejowych, specjaliści zagospodarowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowsko, organizacje pozarządowe oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę środowiska i rozwój infrastruktury. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" współorganizowało konferencję. Przedstawiliśmy również dwa referaty poświęcone wyznaczaniu i monitoringowi przejść dla zwierzat (Dr S. Nowak) oraz inwentaryzacji istniejących i projektowanych przejść dla zwierzat w Polsce (mgr inż. R. Mysłajek).

Our profile on Facebook Our profile on YouTube

Realization: maszyna.pl
English
Polski